Werkvormen

Binnen de praktijk wordt vanuit diverse achtergronden gewerkt. Zo kan een coach ondermeer methodisch, energetisch, systemisch en/of bijvoorbeeld therapeutisch zijn opgeleid. Als cliënt of coachee is het goed om die begeleider (coach) te nemen die bij je past.

Voor een eerste globale kennismaking met de diverse manieren van werken binnen de coaching hierbij een korte samenvatting. De geïnteresseerde lezer kan zich uiteraard via literatuur, internet en dergelijke verder verdiepen.  

Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse (grondlegger Eric Berne) is zowel een persoonlijkheidstheorie als een communicatietheorie. Het geeft een model van de menselijke psyche, maar biedt ook modellen om de interactie en communicatie tussen mensen te verklaren.

Deze modellen zijn zo eenvoudig dat iedereen ze kan snappen en gebruiken. Tegelijkertijd kun je het inzicht in jezelf en jouw manieren van communiceren ermee verdiepen en zijn het handvatten voor verandering.

Belangrijke uitgangspunten in de TA zijn:

  1. Mensen zijn oké. Ze doen soms dingen die niet oké zijn, maar in de basis zijn ze oké.
  2. Mensen nemen beslissingen en bepalen hun eigen lot. Verandering is mogelijk.
  3. Ieder mens is in staat zelfstandig te denken, te handelen en te voelen

NLP of wel Neuro-Linguïstisch Programmeren

Neuro Linguïstisch Programmeren (grondleggers Grinder en Bandler) is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Het gaat over hoe je zintuigen informatie opvangen, hoe je deze informatie verder verwerkt en hoe dit zich uit via je gedrag. Bewustwording van deze processen geeft je de mogelijkheid om meer regie te krijgen over je eigen gedrag.

Door NLP leer je ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken. Daardoor ga je er ook anders mee om en krijg je een structurele andere kijk op dingen.

NLP gaat er verder vanuit dat achter elk gedrag, een positieve intentie zit. En dat mensen alle bronnen bezitten om te slagen, om succesvol te zijn.

Systemisch werken

Bij Systemisch Werken (grondlegger Bert Hellinger) is het uitgangspunt dat iedereen voortkomt uit een familiesysteem (van ouders, voorouders, broers en zussen, etc.), waarin bepaalde regels gelden, noem het “de wetten van de stam”. Als kind kunnen we niet anders dan loyaal zijn aan ons systeem van herkomst, we treffen het aan zoals het is, daar hebben we geen invloed op. We passen ons aan en nemen een plek in in het systeem, die het ons mogelijk maakt om op te groeien en lid te zijn van de groep.

Die (vaak onbewuste) loyaliteit is van grote invloed op ons verdere leven. Die bepaalt veel van ons handelen en de keuzes die we maken. Bewustwording van hoe we gebonden zijn aan de wetten van onze stam maakt het mogelijk om bewust andere keuzes te maken die beter passen bij wie we in wezen zijn.