Werkvormen

Binnen de coaching wordt vanuit diverse achtergronden gewerkt. Zo kan een coach ondermeer methodisch, energetisch, systemisch en/of bijvoorbeeld therapeutisch zijn opgeleid. Als cliënt of coachee is het goed om die begeleider (coach) te nemen die bij je past. Voor een eerste globale kennismaking met de diverse manieren van werken binnen de coaching hierbij een korte samenvatting. De geďnteresseerde lezer kan zich uiteraard via literatuur, internet en dergelijke verder verdiepen.  

Transactionele Analyse (TA)

De TA of Transactionele Analyse is ontwikkeld door dr. Eric Berne in de jaren ‘50. De theorie is gemakkelijk te begrijpen. De basis van de TA is in het contact zijn, doelgericht werken en in het hier en nu. Uitgangspunt is; “ik ben OK, jij bent OK”, ieder mens heeft het vermogen om zelf te denken/beslissen en mensen hebben een eigen keuze mogelijkheid in het richting geven van hun eigen leven. Het vraagt van de cliënt en de coach een open communicatie. Gewerkt wordt met afspraken, ieder heeft zijn verantwoordelijkheid. In de TA wordt bewust stil gestaan bij de positie die men inneemt bijvoorbeeld de ouder, het kind of de volwassen rol. Ook wordt de dramadriehoek toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van 3 rollen de Aanklager, de Redder en het Slachtoffer.

NLP of wel Neuro-Linguďstisch Programmeren

NLP is begin ’80 jaren overgekomen uit de Verenigde Staten. Hier is heel veel over geschreven. Samengevat: wat wij waarnemen hoeft niet de waarheid te zijn. We nemen vaak selectief waar en daardoor worden onze gedachten en zienswijze geen goede afspiegeling van de werkelijkheid. Onze gedachten helpen ons kort gezegd niet vooruit. NLP helpt ons dit bewust te maken en hierdoor zijn we beter instaat om het te veranderen (om te keren). NLP gaat er verder vanuit dat achter elk gedrag, een positieve intentie zit. En dat mensen alle bronnen bezitten om te slagen. Succesvol te zijn.

Systemisch werken

Bert Hellinger heeft de werkwijze van het Systemisch werken ontwikkeld. Vanaf de geboorte zit je in een systeem en heb je een plek. Zo is er bijvoorbeeld binding met de familieleden en met de organisatie waar we in werken. De “regels en de wetten” zijn soms (vaak) ingewikkeld. Ieder mens heeft behoefte aan binding, om ergens bij horen. Elke groep heeft zijn eigen waarden (en normen). Er is ook de behoefte aan evenwicht tussen geven en nemen. Onbalans hierin zorgt voor een bepaalde (innerlijke) onrust. En de behoefte aan orde. Door bewust te worden van de dynamiek van het systeem, worden eventuele belemmeringen zichtbaar en hebben we de mogelijkheid hierin verandering te brengen.
 
Naar boven